Velünk történt

A Szlovák Kulturális Minisztérium támogatói rendszerének köszönhetően 23 000 Eurót kaptunk a várban való további munkálatokhoz. Örömünk annál nagyobb, mivel a kapott pénzösszegből meg tudjuk majd javítani a palota falát, melynek egy része tavaly leomlott. Azonban a legfőbb cél az északi fal konzerválása, tehát a vár azon részéét, melyet vendégházként használtak. Az említett épület homlokzata kritikus helyzete miatt félő, hogy az elkövetkezendő időszakban teljesen leomlik.

Májusban így kezdetét vette a készülődés az új falazásra. Az esőhiány miatt nem teltek meg a várban elhelyezett tartályok, így a vizet műanyag palackokba töltöttük, melyeket a turisták és az önkéntesek vittek fel a romhoz. Négy hordónyi oltott mész lett előállítva, amely szintén szükséges a falak konzerválásához. A meszet a Carmeuse alapítványnak köszönhetjük, a szállítását pedig Majančík János Rematrans nevű cége biztosította és szponzorálta.

Prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo získať 23 000 Eur na ďalšie práce na hrade. Naša radosť je o to väčšia, nakoľko zo získaných financií okrem iného budeme schopní opraviť aj spadnutý múr paláca. Avšak hlavnou prioritou je konzervácia severného múru, t.j. tej časti hradu, ktorú využívali na ubytovanie hostí. Fasáda spomínanej stavby je v kritickom stave a hrozí, že v najbližšom období sa zvalí.

V máji sa tak začala príprava na nové murovanie. Kvôli nedostatku dažďov sa naše nádrže na hrade nenaplnili, preto sa chystala sa voda do fliaš, ktorú nám pomáhali vyniesť k zrúcaninám turisti a dobrovoľníci. Zahasili sa štyri sudy vápna, ktoré je potrebné ku konzervácii hradných múrov. Za vápno vďačíme nadácii Carmeuse a jeho prepravu nám sponzorsky zabezpečila firma pána Jána Majančíka Rematrans.

A vár és a koronavírus

Tavasszal a várban való gazkivágás elmaradt, noha március 31-ig volt erre engedélyünk. Egyrészt nem valósulhatott volna meg a kedvezőtlen időjárás miatt, azonban ennek legfőbb oka az új koronavírus terjedésével kapcsolatos szükségállapot volt. Áprilisban azonban így is összegyűlt egy maroknyi ember (mindegyikük szájmaszkot viselt és betartották az előírt távolságot), akik lefestették a konténert és a tetőt, valamint felszerelték az ereszcsatornákat is. A konténerre való festékhez Köteles Gábor Vaskereskedő támogatásával jutottunk hozzá.

Hrad a koronavírus

Na jar sa brigády za účelom výrubu náletových drevín neuskutočnili, i keď sme do 31. marca na to mali povolenie. Jednak by sa neuskutočnili kvôli nepriaznivému počasiu, no hlavným dôvodom bola výnimočná situácia vyhlásená kvôli šíreniu nového koronavírusu COVID-19. V apríli sa ale na hrade zišlo niekoľko priaznivcov (všetci mali ochranné rúška a dodržiavali stanovenú bezpečnú vzdialenosť), ktorí namaľovali kontajner aj prístrešok a namontovali odkvapy. Farbu na kontajner nám zasponzorovalo Železiarstvo Gabriel Köteles.

Erre használtuk adományaikat

Ha adója 2% -át szeretné a Tornai vár felújítására adományozni, akkor további információt itt találhat: http://castrumthorna.eu/hu/tamogatas/tamogass-minket/tamogass-adod-2-aval/

Események

Következő rendezvényünk időpontja még nem nyilvános.