Dňa 23. marca sa členovia občianskeho združenia Castrum Thorna zobudili do krásneho slnečného dňa. V ovzduší bolo intenzívne cítiť príchod jari. Ako inak by sa dal tento krásny slnečný deň využiť, ako čistením hradu od náletových drevín. Tovább »

Ez volt a 44. -ik rendezvény amelyen megalakulásunk óta részt vettünk. Ebbe persze a várban eltöltött munkabrigádokon kívül beletartozik minden más rendezvény is amin közösen vettünk részt, hogy támogatókat, pénzt gyűjtsünk a vár felújítására.

Tovább »

… štyridsiataštvrtá akcia, ktorej sa zúčastnilo naše občianske združenie …

V tomto čísle sú zahrnuté akcie na hrade, pod hradom aj mimo Turne, ale sú to podujatia ktorých sa naše OZ zúčastnilo aby sme získali peniaze pre hrad, alebo aby sme sa naučili ako zachrániť hrad Turňa.

Tovább »

Minden egyes rendezvényünkre be kell szereznünk a megfelelő engedélyeket. Ez most egy kicsit elhúzódott, így most az Új Évi túránkat csak január 26-án tartottuk. Azonban az időjárás kegyes volt hozzánk, a felfelé vezető úton sütött a nap, így gyorsan haladtunk. Mire felért az első turista már tüzet raktunk, és sült teát iszogattunk. Tovább »

Na každú akciu potrebujeme povolenie. Stalo sa, že sme ho nestihli vybaviť včas, preto sme museli presunúť túto akciu na koniec januára. Cesta hore bola veľmi príjemná, slniečko hrialo a kým prišli prví návštevníci podarilo sa nám pripraviť drevo, rozložiť oheň a poniektorí ochutnávali novinku – Castrumácky pečený čaj . Tovább »