Velünk történt

Doteraz sme pred brigádami museli všetky náradia vláčiť hore na hrad a po brigádach ich zase opäť ťahať dole. Ale odteraz sa to zmení. Rozhodli sme sa umiestniť na hrad lodný kontajner, ktorý nám poslúži ako sklad náradia a ostatných pomôcok. Avšak tu sa naskytla otázka, ako to dopraviť na hrad? Dospeli sme k názoru, že sa to musí urobiť jedine pomocou vrtuľníka. Za to, že sa nám to podarilo zrealizovať, vďačíme samospráve obce Turňa nad Bodvou: pán starosta našu žiadosť o finančnú výpomoc na kúpu kontajnera a jeho transport na hrad zahrnul do programu rokovania obecného zastupiteľstva a naši poslanci to jednohlasne schválili. Bez ich podpory by sme to nezvládli, za čo im patrí obrovská vďaka.

Let vrtuľníkom sa mal uskutočniť dňa 23. októbra, avšak kvôli hustej hmle to nebolo možné, preto sa let uskutočnil o deň neskôr, 24. októbra. Tu by sme poznamenali, že let vrtuľníkom je možný iba v období od 1. septembra do 28. februára. Rozmerný lodný kontajner sa umiestnil pred barbakan (baštu brániacu vstupnú bránu). Vrtuľník sa dokopy otočil štyrikrát, pretože okrem kontajnera nám na hrad dopravil aj dosky pre prístrešok, za ktorý vďačíme Karpatskej vandrovke pri Karpatskej nadácii. Prístrešok nad kontajnerom sa staval od 25. do 28. októbra, a stihol sa namaľovať len raz, pretože zima k nám zavítala pomerne skoro. Pod prístreškom bude umiestnený stôl s lavičkami, aby si unavení turista mali kde sadnúť a oddýchnuť.

A vár gaztalanítása

Bár már végre eljutottunk a falazásig is, az nem jelenti azt, hogy egyidejűleg nem kell tisztítani a várat a növényzettől. A természet ugyanis állandóan fitogtatja az erejét, s ezzel a várrom fölött fokozatosan eluralkodik a gaz. Ezért nekiláttunk a növényzet pusztításához. A brigádon nagyjából tizenöt fő vett részt, no mint mindig, most is kellemes hangulat uralkodott.

I keď sme už konečne dospeli k murovaniu, to neznamená, že súčasne nie je potrebné rúbať aj náletové dreviny. Príroda sa totiž neustále snaží presadiť svoju moc, čím zrúcanina hradu opäť postupne zarastá. Preto sme sa pustili do opätovného ničenia rastlinstva. Na brigáde nás bolo približne pätnásť, no ako vždy, aj tentoraz panovala príjemná atmosféra.

A Déli bástya falazása

Amióta a várat 1685-ben lerombolták, bátran állíthatjuk, hogy a falaihoz azóta emberi kéz nem nyúlt. Mostanáig. 334 esztendő után ugyanis megvalósult az első falazás. A déli bástya bejáratának helyreállítására 2019. augusztus 12-23 között került sor. A projektet Torna község Önkormányzata, a Siemens alapítvány és nem utolsó sorban a Pontis alapítvány mellett működő Telekom alap támogatta. A kőművesek igazán remek munkát végeztek, munkájuk segítségével ugyanis bepillantást nyerhettünk a távoli múltba: el tudjuk képzelni, milyen gyönyörű boltíves ajtón léptek be régen a déli bástyába. A projektet bizottsággal ért véget 2019. szeptember 24-én, melynek eredménye teljes elégedettség volt.

Murovanie južnej bašty

Odkedy hrad v roku 1685 zbúrali, dá sa povedať, že sa jeho múrov ľudské ruky nedotkli. Až doteraz. Po 334. rokoch sa totiž uskutočnilo prvé murovanie. Oprava portálu južnej bašty sa uskutočnila medzi 12-23. augustom 2019, projekt bol podporený obcou Turňa nad Bodvou (prispela na architektonicko-historický výskum), nadáciou Siemens a v neposlednom rade nadačným fondom Telekom pri nadácii Pontis. Murári odviedli vynikajúcu prácu, prostredníctvom ich práce totiž pred našimi očami trošku ožila dávna minulosť: vieme si predstaviť, cez aký nádherný klenutý portál sa do južnej nárožnej bašty vchádzalo. Projekt bol ukončený komisiou dňa 24.9.2019, pričom výsledkom bola maximálna spokojnosť.

Események

Következő rendezvényünk időpontja még nem nyilvános.