Na jarné stretnutie OZ Zachráňme hrady, ktoré sa konalo v Bardejove sme šli piati. Je dôležité, aby sme sa aj takouto formou oboznamovali o prácach na hradoch, kde obnova prebieha už viac rokov. Tovább »

Március 23-án a Castrum Thorna polgári társulás tagjai szép napos időre ébredtek. A levegőben már erősen érezhető volt a tavasz közeledte. Mi mással lehetne tölteni az ilyen verőfényes napot, mint vártisztítással. Tovább »

Dňa 23. marca sa členovia občianskeho združenia Castrum Thorna zobudili do krásneho slnečného dňa. V ovzduší bolo intenzívne cítiť príchod jari. Ako inak by sa dal tento krásny slnečný deň využiť, ako čistením hradu od náletových drevín. Tovább »

Ez volt a 44. -ik rendezvény amelyen megalakulásunk óta részt vettünk. Ebbe persze a várban eltöltött munkabrigádokon kívül beletartozik minden más rendezvény is amin közösen vettünk részt, hogy támogatókat, pénzt gyűjtsünk a vár felújítására.

Tovább »

… štyridsiataštvrtá akcia, ktorej sa zúčastnilo naše občianske združenie …

V tomto čísle sú zahrnuté akcie na hrade, pod hradom aj mimo Turne, ale sú to podujatia ktorých sa naše OZ zúčastnilo aby sme získali peniaze pre hrad, alebo aby sme sa naučili ako zachrániť hrad Turňa.

Tovább »