Na to aby sme mohli začať s konzerváciou ruín, potrebujeme  dostať stavebný materiál na Turniansky hrad a k tomu potrebujeme pomoc  turistov, návštevníkov.

Keďže cesta na hrad je pre auto úzka a neprejazdná, všetko sa musí vynášať ručne. Nákladná lanovka alebo helikoptéra je len plánom do budúcna.

Viete nám pomôcť:

Nosenie piesku na hrad.Pri poslednej vinici pri ceste na hrad sú vyložené vrecia rôznej hmotnosti s pieskom. Keď každý návštevník zoberie hore aspoň jedno malé vrece nebudeme mať problém s pieskom na hrade. Teraz sa nosí len voda.

Nosenie vody na hrad. Pri poslednej vinici pri ceste na hrad sú vyložené plastové fľaše s vodou. Keď každý návštevník zoberie hore aspoň jednu fľašu, pomôže nám riešiť problém s vodou na hrade.

Vynášanie takýmto spôsobom bude trvať dovtedy, kým sa nevynesie dosť materiálu na murovanie . Vrecia s pieskom a fľaše s vodou priebežne dopĺňame.

Mapa vynášania

  • vrecia a fľaše sa vynášajú z dolného stanovišťa na horné stanovište. Položte ich  na nami určené miesta. Nevysypujte a nevylievajte, aby ich vietor nedfúkol. Doplňanie piesku do vriec na dolnom stanovišti a vysypanie na hornom stanovišti za vás urobia naši dobrovoľníci. To isté platí aj pre vodu.  Ďakujeme.


Pridať príspevok

Komentár sa zobrazuje až po moderácií.