Hlavní partneri:

 Obecný úrad Turňa nad Bodvou

Partneri:

ministerstvokulturyslovenskejrepubliky

  kosickysamospravnykraj

 

Sponzori:

Wakert - Vedenie učtovnictva

 

 

Štrkopiesky Turňa nad Bodvou

PD Čečejovce

Hipokemp Lesanka

Podiel z 2 – 3% dane z príjmu

V roku 2017 venovalo 26 daňovníkov Občianskemu združeniu Castrum Thorna podiel zaplatenej dane do výšky 2-3%. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým priaznivcom, ktorí sa rozhodli nás podporiť a takouto formou nám finančne pomôcť.

Mediálni partneri:

szadvarertbaratikor

SLOVENSKÝ-KRAS.eu