Mgr. Martin Kubo – člen združenia

Vyštudoval som klasickú archeológiu na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Po profesionálnej stránke som sa k hradom dostal prvýkrát na Tematíne, kde som v sezóne 2014 pôsobil ako archeológ. V praxi to okrem samostatnej archeológie znamenalo aj pomoc pri obnove, teda murovanie s použitím dobových technologických postupov. V tejto sezóne, teda v roku 2015, pracujem ako koordinátor na Slanskom hrade. Okrem iného si z času na čas aj zamurujem. K myšlienke založiť občianske združenie, ktorého cieľom by bola obnova Turnianskeho hradu ma doviedli najmä pozitívne skúsenosti z hradu Tematín.