Články autora

Prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo získať 23 000 Eur na ďalšie práce na hrade. Naša radosť je o to väčšia, nakoľko zo získaných financií okrem iného budeme schopní opraviť aj spadnutý múr paláca. Avšak hlavnou prioritou je konzervácia severného múru, t.j. tej časti hradu, ktorú využívali na ubytovanie hostí. Fasáda spomínanej stavby je v kritickom stave a hrozí, že v najbližšom období sa zvalí.

V máji sa tak začala príprava na nové murovanie. Kvôli nedostatku dažďov sa naše nádrže na hrade nenaplnili, preto sa chystala sa voda do fliaš, ktorú nám pomáhali vyniesť k zrúcaninám turisti a dobrovoľníci. Zahasili sa štyri sudy vápna, ktoré je potrebné ku konzervácii hradných múrov. Za vápno vďačíme nadácii Carmeuse a jeho prepravu nám sponzorsky zabezpečila firma pána Jána Majančíka Rematrans.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Hrad a koronavírus

Na jar sa brigády za účelom výrubu náletových drevín neuskutočnili, i keď sme do 31. marca na to mali povolenie. Jednak by sa neuskutočnili kvôli nepriaznivému počasiu, no hlavným dôvodom bola výnimočná situácia vyhlásená kvôli šíreniu nového koronavírusu COVID-19. V apríli sa ale na hrade zišlo niekoľko priaznivcov (všetci mali ochranné rúška a dodržiavali stanovenú bezpečnú vzdialenosť), ktorí namaľovali kontajner aj prístrešok a namontovali odkvapy. Farbu na kontajner nám zasponzorovalo Železiarstvo Gabriel Köteles.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Dňa 4. januára sa uskutočnil už tradičný Novoročný výstup na Turniansky hrad. Aj napriek zime sa akcie zúčastnilo viac ako 100 ľudí.
Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené