Občianske združenie Castrum  Thorna

Naše občianske združenie je zamerané na obnovu národnej kultúrnej pamiatky Turniansky hrad. Vyznávame konzervačný prístup k obnove pamiatky. To znamená, že sa nechceme púšťať do veľkolepých rekonštrukcií na hrade, ale chceme ho zachovať pre ďalšie generácie návštevníkov formou konzervácie existujúcich murív v súlade s odporúčaniami statika, autora architektonicko-historického výskumu a metodika Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. V súčasnosti riešime majetkoprávny vzťah k Turnianskemu hradu, aby sme mohli oficiálne podať návrh na obnovu národnej kultúrnej pamiatky.