Hrad Turňa je jeden z mála hradov na Slovensku, kde ešte nebol archeologický výskum.

Ku prácam  ktoré boli naplánované,  na základe rozhodnutia KPÚ v Košicach bolo potrebné prizvať archeológa  a všetky výkopy  archeologicky zdokumentovať a zamerať. V auguste, septembri a novembri bol v 7 sondách prevedený archeologický výskum a zorganizovaných 5 dobrovoľníckych brigád.

1 sonda – severná hospodárska budova

2 sondy  – horné nádvorie

1 sonda – južná bašta

3 sondy – delová bašta (torión)

Kategoria Správy