V roku 2020 nás podporovali:

Názov firmy dátum Suma [€] čo
Ministerstvo kultúry SR 23000
Obec Turňa n/B 5000 školenie BOZP
Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou 2020.04.17 farba na prístrešok, lopaty, metla,..
Agrodružstv o Turňa 2020.04.24 uloženie metakaolín
nadačný fond CARMEUSE 2020.05.11 227,08 nehasené vápno
REMATRANS Turňa 2020.05.18 dovoz vápna Slavec-Turňa
Potraviny IDA Sídlisko Turňa n/B 26-30.týždeň minerálna voda 25 fólií
Vrador píla Moldava n/B 2020.07.06 dovoz dosiek
PLUM s.r.o. – Gabriel Slivka Moldava n/B 2020.07.22 školenie práce vo výškach (zľava na školenie )
Vargova Mária – IRIS Turňa n/B 2020.07.20 12 ks toaletný papier;6 ks Indulona; 1 bal.vrecia na smeti;1bal.kanc.papier,doprava
EKOLOR = kuzder ján čečejovce fólia na zakrývanie, rebrík, fúrik,
PD Péder 500 darovacia zmluva
PD Čečejovce 100 darovacia zmluva
FAJNE potraviny Turňa 31.-43.týždeň minerálna voda 414 fliaš
Železiarstvo Bugár 8/2020 1ks kalfas, 1ks naberačka na maltu
Gašpar Juraj Turňa n/B 200
Szepsi Pali 3xhasiace prístroje, piesok, preprava piesku

V roku 2019 nás podporovali:

Názov firmy dátum Suma [€] čo
PONTIS Nadačný fond Telecom 2019.04.30 2500
Tomáš Juhász -Štrkopiesky Turňa nad Bodvou 2019.05.01 3,5t piesok
Stavomark spol. s.r.o. Moldava nad Bodvou 2019.05.01 100 kg vápna
Fe – MARKT spol. s.r.o. Turňa nad Bodvou 2019.05.01 1ks sud
Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou 2019.05.01 1 fľ. Med,čakan
Pavol Bugár – Železiarstvo Turňa nad Bodvou 2019.05.01 1 ks OSB doska
Pavol Bugár – Železiarstvo Turňa nad Bodvou 2019.08.05 pre murára
Centrum pre filantropiu SIEMENS 2019.06.14 650
Karpatská nadácia Karpatská vandrovka 2019.06.17 1500
TEMAQUA 2019.06.19 240 fl. Minerálnej vody
Agrodružstvo Turňa 1.8.2019 1,3 m3 dosky
VRADOR Moldava n/B 2019.08.01 prevoz dosák Mol-Turňa
Obecný úrad Turňa n/B 5000

Názov firmy dátum Suma [€] čo
rodina Bálintová 2019.05.01 1 ks sud
rodina Kotelešová 2019.05.01 1 ks sud

Hlavní partneri:

 

 Obecný úrad Turňa nad Bodvou

Partneri:

ministerstvokulturyslovenskejrepubliky

  kosickysamospravnykraj

 

Sponzori:

Wakert - Vedenie učtovnictva

 

 

Štrkopiesky Turňa nad Bodvou

PD Čečejovce

Hipokemp Lesanka

Podiel z 2 – 3% dane z príjmu

V roku 2017 venovalo 26 daňovníkov Občianskemu združeniu Castrum Thorna podiel zaplatenej dane do výšky 2-3%. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým priaznivcom, ktorí sa rozhodli nás podporiť a takouto formou nám finančne pomôcť.

Mediálni partneri:

szadvarertbaratikor

SLOVENSKÝ-KRAS.eu