V roku 2020 nás podporovali:

Ministerstvo kultúry SR
Obec Turňa n/B
Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou
Agrodružstvo Turňa
Agrocenter Moldava n/B/td>
nadačný fond CARMEUSE
REMATRANS Turňa
Potraviny IDA Sídlisko Turňa n/B
Vrador píla Moldava n/B
PLUM s.r.o. – Gabriel Slivka Moldava n/B
Vargova Mária – IRIS Turňa n/B
EKOLOR s.r.o = Kuzder Ján čečejovce
PD Péder
PD Čečejovce
FAJNE potraviny Turňa
Železiarstvo Bugár
Ing. Gašpar Juraj Turňa n/B

V roku 2019 nás podporovali:

PONTIS Nadačný fond Telecom
Tomáš Juhász -Štrkopiesky Turňa nad Bodvou
Stavomark spol. s.r.o. Moldava nad Bodvou
Fe – MARKT spol. s.r.o. Turňa nad Bodvou
Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou
Pavol Bugár – Železiarstvo Turňa nad Bodvou
Pavol Bugár – Železiarstvo Turňa nad Bodvou
Centrum pre filantropiu SIEMENS
Karpatská nadácia Karpatská vandrovka
TEMAQUA
Agrodružstvo Turňa
VRADOR Moldava n/B
Obecný úrad Turňa n/B

rodina Bálintová
rodina Kotelešová

Hlavní partneri:

 

 Obecný úrad Turňa nad Bodvou

Partneri:

ministerstvokulturyslovenskejrepubliky

  kosickysamospravnykraj

 

Sponzori:

Wakert - Vedenie učtovnictva

 

 

Štrkopiesky Turňa nad Bodvou

PD Čečejovce

Hipokemp Lesanka

Podiel z 2 – 3% dane z príjmu

V roku 2017 venovalo 26 daňovníkov Občianskemu združeniu Castrum Thorna podiel zaplatenej dane do výšky 2-3%. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým priaznivcom, ktorí sa rozhodli nás podporiť a takouto formou nám finančne pomôcť.

Mediálni partneri:

szadvarertbaratikor

SLOVENSKÝ-KRAS.eu