Turniansky hrad – zrúcanina (Zdroj: SLOVENSKY-KRAS.eu)

Turniansky hrad (výlet na hrad) (Zdroj: Planet Slovakia)

Túra Turniansky hrad a Zadielska dolina (Zdroj: TornaVidek.info)

OŽIJE ZABUDNUTÝ TURNIANSKY HRAD (Článok z roku 2000, združenie: Castelum Tornensis pro futuro)  (Zdroj: Cassovia.sk)