Pôdorys, Turnianského hradu

Turniansky hrad , pôdorys

Hrubá analýza vývoja hradu (podľa Miroslav Plaček, Martin Bóna: Encyklopedia slovenských hradu):

 1. vstavané v 13. storočí
 2. vstavané po roku 1357
 3. prvá polovica 15. storočia
 4. 1540 – 1550
 5. koniec 16. storočia
 6. neskôr

Pôdorys z roku 1877, autor: Viktor Myskovszky

TornaiVarAlaprajz_Myskovszky1877

 1. Hradná veža (najstaršia stavba na hrade)
 2. Gotický hradný palác
 3. Nádvorie hradu
 4. Malé nárožné bašty
 5. Delová bašta na ochranu vstupnej cesty
 6. Delová bašta na ochranu vstupnej brány
 7. Pravdepodobne hospodárske budovy
 8. Vstupná brána