Občianske združenie Castrum Thorna začalo vznikať na konci roku 2014. V tom čase archeológ Martin Kubo oslovil turňančana a občianskeho aktivistu Bélu Királya, spolu s ďalším aktivistom a čerstvým poslancom obecného zastupiteľstva Róbertom Surovcom. Po zvážení viacerých možností sa títo traja páni rozhodli založiť nové občianske združenie. Ako štvrtý člen prípravného výboru sa k nám pridala slečna Zuzana Trifonová a obohatila tak skupinu zakladajúcich členov o ženský element. Čoskoro naše rady rozšírili ďalší dobrovoľníci, z ktorých menovite spomeniem hrnčiarku Amáliu Holíkovú. Pätica menovaných bola zvolená pri prvom valnom zhromaždení za členov prvej správnej rady nášho občianskeho združenia, oficiálne zapísaného do registra občianskych združení dňa 22.4.2015.

2015

Rok 2015 bol pre nás rokom, kedy sme oficiálne vznikli, zvolili si svoje vedenie, organizovali prvé akcie a brigády a začali sme zapúšťať korene na Turnianskom hradnom vrchu. V auguste sa nám podarilo zorganizovať nultý ročník podujatia Noc hradov a zrúcanín na Turnianskom hrade. V októbri sme začali odstraňovať náletové dreviny.

2016 – 2018

Zaoberali sme hlavne s odstraňovaním náletových drevín. Urobili sme tradíciu s organizáciou podujatí: Noc hradov a zrúcanín a Novoročný výstup.

2019

Prvé stavebné práce na hrade. Zachraňovali sme vstupnú bránu južnej veže.