V roku 2020 nás podporovali

Vo februári sme sa dočkali prvej dotácie od Ministerstva kultúry  SR . Aj keď nám nebola pridelená suma, akú sme žiadali ale našou snahou bolo  –  aj z mála  urobiť čo najviac …

V septembri nám obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu od obce  Turňa nad Bodvou.

Medzi tých, ktorí nás toho roku  podporili patria:

Ministerstvo kultúry SR
Obec Turňa n/B
Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou
Agrodružstvo Turňa
Agrocenter Moldava n/B/td>
nadačný fond CARMEUSE
REMATRANS Turňa
Potraviny IDA Sídlisko Turňa n/B
Vrador píla Moldava n/B
PLUM s.r.o. – Gabriel Slivka Moldava n/B
Vargova Mária – IRIS Turňa n/B
EKOLOR s.r.o = Kuzder Ján čečejovce
PD Péder
PD Čečejovce
FAJNE potraviny Turňa
Železiarstvo Bugár
Ing. Gašpar Juraj Turňa n/B
Ing. Szepsi Pavol

Ďakujeme všetkým, ktorí nám finančne alebo materiálne  prispeli aby obnova mohla pokračovať.

Tiež ďakujeme všetkým zamestnancom, dobrovoľníkom, turistom, návštevníkom hradu ktorí  pomohli pri vynášaní materiálu, náradia, piesku… bez takejto pomoci by sme taký  objem prác  neboli zvládli.

Kategoria Správy