Helena Mackovjaková – predsedníčka správnej rady

Zuzana Bugárová – člen správnej rady

Martina Fazekašová – člen správnej rady

Jozef Szitás – člen správnej rady

Atila Vozár – člen správnej rady