Helena Mackovjaková – predsedníčka správnej rady

Robert Surovec – podpredseda správnej rady

Zuzana Bugárová – člen správnej rady

Štefan Tokár – člen správnej rady

Béla Király – člen správnej rady