Ak ti nie je osud Turnianskeho hradu ľahostajný, smelo sa pridaj k nám. Radi medzi nami privítame šikovných ľudí mladých duchom, ktorí sa neboja chopiť sa hocakého náradia. Ak nie si zrovna praktický typ, možno sa nám zíde tvoj um a obohatíš naše združenie svojimi nápadmi.

Na oplátku ti ponúkame radosť z dobre vykonanej práce a možnosť začleniť sa do nášho priateľského, dynamického a hlavne nesebeckého kolektívu.

Podmienky členstva upravujú naše stanovy takto:

  • minimálny vek 18 rokov
  • účasť na troch brigádach
  • odsúhlasenie prijatia nového člena správnou radou
  • zaplatenie ročného členského príspevku, v súčasnosti 12 € na rok.