Príprava na nové murovanie

Prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo získať 23 000 Eur na ďalšie práce na hrade. Naša radosť je o to väčšia, nakoľko zo získaných financií okrem iného budeme schopní opraviť aj spadnutý múr paláca. Avšak hlavnou prioritou je konzervácia severného múru, t.j. tej časti hradu, ktorú využívali na ubytovanie hostí. Fasáda spomínanej stavby je v kritickom stave a hrozí, že v najbližšom období sa zvalí.

V máji sa tak začala príprava na nové murovanie. Kvôli nedostatku dažďov sa naše nádrže na hrade nenaplnili, preto sa chystala sa voda do fliaš, ktorú nám pomáhali vyniesť k zrúcaninám turisti a dobrovoľníci. Zahasili sa štyri sudy vápna, ktoré je potrebné ku konzervácii hradných múrov. Za vápno vďačíme nadácii Carmeuse a jeho prepravu nám sponzorsky zabezpečila firma pána Jána Majančíka Rematrans.

Hrad a koronavírus

Na jar sa brigády za účelom výrubu náletových drevín neuskutočnili, i keď sme do 31. marca na to mali povolenie. Jednak by sa neuskutočnili kvôli nepriaznivému počasiu, no hlavným dôvodom bola výnimočná situácia vyhlásená kvôli šíreniu nového koronavírusu COVID-19. V apríli sa ale na hrade zišlo niekoľko priaznivcov (všetci mali ochranné rúška a dodržiavali stanovenú bezpečnú vzdialenosť), ktorí namaľovali kontajner aj prístrešok a namontovali odkvapy. Farbu na kontajner nám zasponzorovalo Železiarstvo Gabriel Köteles.

Ak by ste nám chceli darovať 2% z dane, tak informácie nájdete na stránke: https://castrumthorna.eu/sk/podpora/podpor-nas/darujte-nam-2/

Dňa 4. januára sa uskutočnil už tradičný Novoročný výstup na Turniansky hrad. Aj napriek zime sa akcie zúčastnilo viac ako 100 ľudí.
Viac »

Doteraz sme pred brigádami museli všetky náradia vláčiť hore na hrad a po brigádach ich zase opäť ťahať dole. Ale odteraz sa to zmení. Rozhodli sme sa umiestniť na hrad lodný kontajner, ktorý nám poslúži ako sklad náradia a ostatných pomôcok. Avšak tu sa naskytla otázka, ako to dopraviť na hrad? Dospeli sme k názoru, že sa to musí urobiť jedine pomocou vrtuľníka. Za to, že sa nám to podarilo zrealizovať, vďačíme samospráve obce Turňa nad Bodvou: pán starosta našu žiadosť o finančnú výpomoc na kúpu kontajnera a jeho transport na hrad zahrnul do programu rokovania obecného zastupiteľstva a naši poslanci to jednohlasne schválili. Bez ich podpory by sme to nezvládli, za čo im patrí obrovská vďaka.

Let vrtuľníkom sa mal uskutočniť dňa 23. októbra, avšak kvôli hustej hmle to nebolo možné, preto sa let uskutočnil o deň neskôr, 24. októbra. Tu by sme poznamenali, že let vrtuľníkom je možný iba v období od 1. septembra do 28. februára. Rozmerný lodný kontajner sa umiestnil pred barbakan (baštu brániacu vstupnú bránu). Vrtuľník sa dokopy otočil štyrikrát, pretože okrem kontajnera nám na hrad dopravil aj dosky pre prístrešok, za ktorý vďačíme Karpatskej vandrovke pri Karpatskej nadácii. Prístrešok nad kontajnerom sa staval od 25. do 28. októbra, a stihol sa namaľovať len raz, pretože zima k nám zavítala pomerne skoro. Pod prístreškom bude umiestnený stôl s lavičkami, aby si unavení turista mali kde sadnúť a oddýchnuť.