Maratónsky vláčik v Turni

Brigádu 12.9.2020, počas ktorej sa vynášal na hrad piesok a dosky, murovalo sa a sitovalo sme spojili s prezentáciou našej činnosti na hrade Turňa. V tento pekný, slnečný deň zavítal do Turne aj maratónsky vláčik … sme radi, že ich zaujala naša činnosť na hrade a prišli medzi nás (z Turne v roku 1924 štartoval prvý Košický maratón). Nezabudli sme ani na najmenších, ktorí sa nám snažili v rámci svojich možností dopraviť na hrad piesok a dosky. Pripravili sme pre nich zopár činností, pri ktorých sa zabavili aj nám pomohli.

Príprava na nové murovanie

Prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo získať 23 000 Eur na ďalšie práce na hrade. Naša radosť je o to väčšia, nakoľko zo získaných financií okrem iného budeme schopní opraviť aj spadnutý múr paláca. Avšak hlavnou prioritou je konzervácia severného múru, t.j. tej časti hradu, ktorú využívali na ubytovanie hostí. Fasáda spomínanej stavby je v kritickom stave a hrozí, že v najbližšom období sa zvalí.

V máji sa tak začala príprava na nové murovanie. Kvôli nedostatku dažďov sa naše nádrže na hrade nenaplnili, preto sa chystala sa voda do fliaš, ktorú nám pomáhali vyniesť k zrúcaninám turisti a dobrovoľníci. Zahasili sa štyri sudy vápna, ktoré je potrebné ku konzervácii hradných múrov. Za vápno vďačíme nadácii Carmeuse a jeho prepravu nám sponzorsky zabezpečila firma pána Jána Majančíka Rematrans.

Hrad a koronavírus

Na jar sa brigády za účelom výrubu náletových drevín neuskutočnili, i keď sme do 31. marca na to mali povolenie. Jednak by sa neuskutočnili kvôli nepriaznivému počasiu, no hlavným dôvodom bola výnimočná situácia vyhlásená kvôli šíreniu nového koronavírusu COVID-19. V apríli sa ale na hrade zišlo niekoľko priaznivcov (všetci mali ochranné rúška a dodržiavali stanovenú bezpečnú vzdialenosť), ktorí namaľovali kontajner aj prístrešok a namontovali odkvapy. Farbu na kontajner nám zasponzorovalo Železiarstvo Gabriel Köteles.

Ak by ste nám chceli darovať 2% z dane, tak informácie nájdete na stránke: https://castrumthorna.eu/sk/podpora/podpor-nas/darujte-nam-2/

Dňa 4. januára sa uskutočnil už tradičný Novoročný výstup na Turniansky hrad. Aj napriek zime sa akcie zúčastnilo viac ako 100 ľudí.
Viac »