Na tento rok sme  naplánovali práce na   statické zabezpečenie poškodeného muriva severnej hospodárskej budovy, východného  paláca a delovej bašty. Prvá komisia s účasťou zástupcov KPÚ, ŽP a metodika na hrady  sa uskutočnila 14.mája 2020, kde boli predbežne prerokované postupy prác.  Metodik na hrady  vypracoval návrh obnovy a začalo sa v poradí už s druhou murovačkou na hrade.

Najprv  to bola oprava a domurovanie múra na paláci  ku deštrukcii ktorého  došlo v septembri 2019.   Na základe odporúčania statika sa realizovala  obnova a stabilizácia severnej  steny paláca. V prvom podlaží sa domurovalo rovné líce nad otvorom a opravil sa  náznak travertínovej klenby. Obnova na paláci pokračovala domurovaním líca muriva pod oknami, spevnilo sa oblúkové nadpražie dvoch okenných otvorov, doplnili sa špalety, parapety, obnovili sa travertínové záklenky a koruna sa torzálne zakončila.

Na objekte severnej hospodárskej budovy sa previedla stabilizácia severného nárožia, domurovanie výpadku muriva, rekonštrukcia severnej strieľne na východnej stene, obnova špaliet vnútorného a vonkajšieho záklenku, doplnenie kaverien.

Na delovej bašte sa na vonkajšom líci  domurovala časť plášťových odtrhov.

Kategoria Správy