Doteraz sme pred brigádami museli všetky náradia vláčiť hore na hrad a po brigádach ich zase opäť ťahať dole. Ale odteraz sa to zmení. Rozhodli sme sa umiestniť na hrad lodný kontajner, ktorý nám poslúži ako sklad náradia a ostatných pomôcok. Avšak tu sa naskytla otázka, ako to dopraviť na hrad? Dospeli sme k názoru, že sa to musí urobiť jedine pomocou vrtuľníka. Za to, že sa nám to podarilo zrealizovať, vďačíme samospráve obce Turňa nad Bodvou: pán starosta našu žiadosť o finančnú výpomoc na kúpu kontajnera a jeho transport na hrad zahrnul do programu rokovania obecného zastupiteľstva a naši poslanci to jednohlasne schválili. Bez ich podpory by sme to nezvládli, za čo im patrí obrovská vďaka.

Let vrtuľníkom sa mal uskutočniť dňa 23. októbra, avšak kvôli hustej hmle to nebolo možné, preto sa let uskutočnil o deň neskôr, 24. októbra. Tu by sme poznamenali, že let vrtuľníkom je možný iba v období od 1. septembra do 28. februára. Rozmerný lodný kontajner sa umiestnil pred barbakan (baštu brániacu vstupnú bránu). Vrtuľník sa dokopy otočil štyrikrát, pretože okrem kontajnera nám na hrad dopravil aj dosky pre prístrešok, za ktorý vďačíme Karpatskej vandrovke pri Karpatskej nadácii. Prístrešok nad kontajnerom sa staval od 25. do 28. októbra, a stihol sa namaľovať len raz, pretože zima k nám zavítala pomerne skoro. Pod prístreškom bude umiestnený stôl s lavičkami, aby si unavení turista mali kde sadnúť a oddýchnuť.

Kategoria Správy