Turňa, 22.09.2018. Najstarší listinný dôkaz o turnianskom kráľovskom majetku ,,praedium Turna“ pochádza zo dňa 16. júla 1198, kedy pápež Inocent III. (1198 – 1216) vo svojom breve sľubuje náležitú ochranu pre antiochijskú princeznú Elizu v záležitosti turnianskeho majetku, ktorý dostala od kráľa Imricha .

Z príležitosti osláv 820. výročia prvej písomnej zmienky o Turni boli usporiadané trhy, ktorých sa zúčastnilo aj naše občianske združenie.

Počasie nebolo najpriaznivejšie, vietor sa veľakrát zaprel do nášho stánku tak, že sme  ho museli pridržať, aby nám ho neodniesol. Napriek tomu sa  návštevníci trhov  pristavovali a chválili prácu našich členov a dobrovoľníkov na hrade.

Ako dôkaz pre tých  ktorí z rôznych dôvodov už  hrad nedokážu navštíviť, máme pripravené  fotky ako vyzeral pred čistením a ako vyzerá v súčasnosti.

Radi sa takýchto akcií zúčastňujeme a prezentujeme naše občianske združenie.

Kategoria Správy