Články autora

Na deň 05.12.2018 zvolalo Občianske združenie Castrum Thorna stretnutie v klube dôchodcov v Turni nad Bodvou za účelom oboznámenia o svojej činnosti . Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Občianske združenie Castrum Thorna je od roku 2016 členom celoslovenského občianskeho združenia Zachráňme hrady. Na jesenné stretnutie ktoré sa konalo v Považskej Bystrici som šla ja s Ondrejom. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Na tento rok sme mali naplánované dve jesenné brigády. Nakoľko sa nevybavilo povolenie na výrub, prvú brigádu sme odvolali. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Turňa, 22.09.2018. Najstarší listinný dôkaz o turnianskom kráľovskom majetku ,,praedium Turna“ pochádza zo dňa 16. júla 1198, kedy pápež Inocent III. (1198 – 1216) vo svojom breve sľubuje náležitú ochranu pre antiochijskú princeznú Elizu v záležitosti turnianskeho majetku, ktorý dostala od kráľa Imricha .

Z príležitosti osláv 820. výročia prvej písomnej zmienky o Turni boli usporiadané trhy, ktorých sa zúčastnilo aj naše občianske združenie. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Zachráňme hrady je záujmové združenie už od roku 2002 spájajúce členské organizácie, ktoré zachraňujú hrady, kláštory, kostoly a ďalšie historické objekty na Slovensku.
Ich spoločnou črtou je, že vznikli ako občianske združenia nadšencov, ktorým leží na srdci stav týchto pamiatok a chcú ho reálne zlepšiť. Hlavnou doménou členov je záchrana ruín a torzálnej architektúry. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Rozhodli sme sa ukázať a povedať deťom niečo viac o hrade TURŇA.
Po dohode s riaditeľkami základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským sme sa dňa 21.06.2018 vybrali na hrad. Nakoľko tu boli deti zo slovenskej aj maďarskej školy celý náš výklad bol dvojjazyčný. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Na prvú tohoročnú brigádu 10. marca 2018 sme vyrážali za počasia, ktoré nebolo najpriaznivejšie. Vyzbrojení krovinorezom a kotlíkom na čaj sme dorazili na hrad ako zvyčajne s meškaním. Béla ktorý z nás bol prvý hore, usmerňoval tých, ktorí už chceli pracovať. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Už tretíkrát sme sa rozhodli usporiadať novoročný výstup na Turniansky hrad.

Ráno sme sa zobudili do sychravého počasia. Bolo okolo troch stupňov a hore sa nám išlo celkom v pohode. Zložili sme sa v delovej bašte. Počasie bolo v pohode, hodinku jemne mrholilo, dedina pod nami bola skrytá a z bielej hmly v diaľke trčali len komíny Cementárne. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

 Na tohoročné jesenné čistenie 7. októbra 2017 sme boli len jedenásti, ale práce bolo dosť. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Ráno sa začalo balením u nás. Prišiel Ľuboš aj Atila s autom, všetko sa naložilo a mohli sme ísť pod hrad. Na rázcestí sme si veci podelili a za drobného mrholenia sme sa vybrali na hrad. Kamene sa šmýkali a Viktorovi sa podarilo poriadne si „sadnúť“ na skalu. Tváril sa, že ho to nebolí, ale jeho tvár prezrádzala niečo iné. Bol to varovný signál aj pre mňa, aby som šla ešte opatrnejšie. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené