Od svojho založenia v roku 2015 sme sa snažili o to, aby obnova hradu začala čím skôr. Počas prvých štyroch rokov, keď sme nemali potrebné dokumenty, povolenia v poriadku, sa naša činnosť zameriavala na odstraňovanie náletových drevín. Na jar 2019 sa zvolala na hrad komisia, ktorá odsúhlasila obnovu severného portálu južnej bašty. Murár s viacročnými skúsenosťami s prácami na slovenských hradoch nám prisľúbil realizáciu prác. Bez peňazí to nepôjde… preto už koncom minulého roka začala naša snaha o získanie prvých dotácií na tohoročné práce .

Doteraz sa vypracovalo 8 projektov a z rôznych nadácií sme žiadali o podporu. Brigády na prípravu materiálu na murovanie sme naplánovali na mesiac máj, aby sme v prípade zlého počasia mali dostatok času na ďalšie brigády. Deň pred prvou brigádou nám z nadačného fondu Telekom pri nadácii PONTIS prišlo oznámenie, že náš projekt bude podporený. I keď pridelené financie len sčasti pokryjú všetky naše výdavky, aj tak nás po viacerých neúspešných pokusoch táto správa veľmi potešila.

Prvá brigáda 1. mája sa konala za krásneho slnečného počasia. Pre brigádnikov sa pripravili na hradnom kopci pri poslednej vinici, hneď vedľa cesty vedúcej k zrúcaninám vrecia s pieskom s rôznou hmotnosťou . Vo výraznej miere pomáhali aj turisti, ktorých bolo neúrekom a tak sa piesok postupne vynášal až na hradné nádvorie, blízko južnej bašty. Medzi dobrovoľníkmi boli aj takí, ktorí sa otočili desaťkrát. Podarilo sa nám dostať na hrad aj prázdne sudy a nádrž na vodu. Tí, ktorí nám s vynášaním pomáhali sa zapísali do prezenčnej listiny (168 ľudí). Kvôli štatistike sme robili aj sčítavanie, hrad v ten deň navštívilo 319 turistov.

Druhá brigáda 8.mája začala ráno pod mrakom, čo sa odzrkadlilo aj v návštevnosti hradu. Na vynášanie ku piesku pribudla aj voda, ktorá bola pripravená v plastových fľašiach s rôznym objemom. 34 dobrovoľníkom s vynášaním pomáhali aj turisti. V ten deň ich bolo podľa sčítania 100.

Tretia brigáda 25.mája bola naplánovaná na vynášanie vody, vápna a sudov. V tento deň nás na hradnom kopci vítala stráň posiata rozkvitnutou rumenicou. Podarilo sa nám osadiť trojjazyčné „smerové šípky“, pre lepšiu orientáciu odkiaľ – kam nosiť vodu, piesok. Opäť prišlo 33 dobrovoľníkov a turistov pomôcť s vynášaním pripraveného materiálu.

Počas všetkých troch brigád sa podarilo vyniesť cca 3,5 t piesku , 200kg vápna a   1000 l vody. Veľmi nás teší, že nám prišli pomôcť z Košíc, Rakovnice, Vysokých Tatier, Janovíka, Prešova, Gelnice, Trebišova, Veľkej Tŕne, Nižnej Myšle, Slanca, Čane, Vinného, Rešice, Buzice, Vyšného a Nižného Lanca, Veľkej Idy, Cestíc, Mokraniec, Jasova, Moldavy, Drienovca, Žarnova, Hosťoviec, Horvát, Silice, Krásnohorského Podhradia, Rožňavy, Komárna, z Maďarska aj z Turne.

Naše VEĽKÉ POĎAKOVANIE patrí všetkým tým, ktorí si našli čas a prišli pomôcť. ĎAKUJEME Vám za to, že ste mali chuť a odvahu popasovať sa s nákladom, náročnou cestou na hrad a pomohli nám v našej snahe, aby obnova hradu mohla v tomto roku začať. ĎAKUJEME za Vaše finančné príspevky, ktoré v poslednom čase pribúdajú na náš účet.

Májové brigády sponzorovali (piesok, vápno, sudy…) – ĎAKUJEME:

Tomáš Juhász -Štrkopiesky Turňa nad Bodvou

Stavomark spol. s.r.o. Moldava nad Bodvou

Fe – MARKT spol. s.r.o. Turňa nad Bodvou

Gabriel Köteles – Železiarstvo Turňa nad Bodvou

Pavol Bugár – Železiarstvo Turňa nad Bodvou

Rodina : Bálintová, Kötelesová

Kategoria Správy