Ozvali sa nám zo zväzu slovenských turistov, že na mesiac júl 2019 plánujú

celoslovenský zraz turistov a v rámci svojich turistických trás by chceli navštíviť aj Turniansky hrad.

V dňoch 4.-6. Júla 2019 sme ich čakali pod hradom, kde sme im v krátkosti porozprávali o histórii hradu o zaujímavých rastlinách, ktoré sa vyskytujú na hradnom vrchu a taktiež o našej činnosti aké plány máme na tento rok. Pristavili sa pri našej informačnej tabuli a pomohli nám nosením piesku a vody ku príprave na prvú murovačku.

Pre lepšiu orientáciu jednotlivé časti hradu sme označili informačnými tabuľami a na nádvorí sme záujemcom poskytli našu novú turistickú pečiatku a drobné suveníry, ktoré vyrobili naši členovia a priaznivci.

Sme radi, že našou činnosťou prispievame ku zvýšenému záujmu turistov o návštevu hradu Turňa.

Kategoria Správy