Maratónsky vláčik v Turni

Brigádu 12.9.2020, počas ktorej sa vynášal na hrad piesok a dosky, murovalo sa a sitovalo sme spojili s prezentáciou našej činnosti na hrade Turňa. V tento pekný, slnečný deň zavítal do Turne aj maratónsky vláčik … sme radi, že ich zaujala naša činnosť na hrade a prišli medzi nás (z Turne v roku 1924 štartoval prvý Košický maratón). Nezabudli sme ani na najmenších, ktorí sa nám snažili v rámci svojich možností dopraviť na hrad piesok a dosky. Pripravili sme pre nich zopár činností, pri ktorých sa zabavili aj nám pomohli.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Príprava na nové murovanie

Prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo získať 23 000 Eur na ďalšie práce na hrade. Naša radosť je o to väčšia, nakoľko zo získaných financií okrem iného budeme schopní opraviť aj spadnutý múr paláca. Avšak hlavnou prioritou je konzervácia severného múru, t.j. tej časti hradu, ktorú využívali na ubytovanie hostí. Fasáda spomínanej stavby je v kritickom stave a hrozí, že v najbližšom období sa zvalí.

V máji sa tak začala príprava na nové murovanie. Kvôli nedostatku dažďov sa naše nádrže na hrade nenaplnili, preto sa chystala sa voda do fliaš, ktorú nám pomáhali vyniesť k zrúcaninám turisti a dobrovoľníci. Zahasili sa štyri sudy vápna, ktoré je potrebné ku konzervácii hradných múrov. Za vápno vďačíme nadácii Carmeuse a jeho prepravu nám sponzorsky zabezpečila firma pána Jána Majančíka Rematrans.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Hrad a koronavírus

Na jar sa brigády za účelom výrubu náletových drevín neuskutočnili, i keď sme do 31. marca na to mali povolenie. Jednak by sa neuskutočnili kvôli nepriaznivému počasiu, no hlavným dôvodom bola výnimočná situácia vyhlásená kvôli šíreniu nového koronavírusu COVID-19. V apríli sa ale na hrade zišlo niekoľko priaznivcov (všetci mali ochranné rúška a dodržiavali stanovenú bezpečnú vzdialenosť), ktorí namaľovali kontajner aj prístrešok a namontovali odkvapy. Farbu na kontajner nám zasponzorovalo Železiarstvo Gabriel Köteles.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Ak by ste nám chceli darovať 2% z dane, tak informácie nájdete na stránke: https://castrumthorna.eu/sk/podpora/podpor-nas/darujte-nam-2/

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Dňa 4. januára sa uskutočnil už tradičný Novoročný výstup na Turniansky hrad. Aj napriek zime sa akcie zúčastnilo viac ako 100 ľudí.
Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Doteraz sme pred brigádami museli všetky náradia vláčiť hore na hrad a po brigádach ich zase opäť ťahať dole. Ale odteraz sa to zmení. Rozhodli sme sa umiestniť na hrad lodný kontajner, ktorý nám poslúži ako sklad náradia a ostatných pomôcok. Avšak tu sa naskytla otázka, ako to dopraviť na hrad? Dospeli sme k názoru, že sa to musí urobiť jedine pomocou vrtuľníka. Za to, že sa nám to podarilo zrealizovať, vďačíme samospráve obce Turňa nad Bodvou: pán starosta našu žiadosť o finančnú výpomoc na kúpu kontajnera a jeho transport na hrad zahrnul do programu rokovania obecného zastupiteľstva a naši poslanci to jednohlasne schválili. Bez ich podpory by sme to nezvládli, za čo im patrí obrovská vďaka.

Let vrtuľníkom sa mal uskutočniť dňa 23. októbra, avšak kvôli hustej hmle to nebolo možné, preto sa let uskutočnil o deň neskôr, 24. októbra. Tu by sme poznamenali, že let vrtuľníkom je možný iba v období od 1. septembra do 28. februára. Rozmerný lodný kontajner sa umiestnil pred barbakan (baštu brániacu vstupnú bránu). Vrtuľník sa dokopy otočil štyrikrát, pretože okrem kontajnera nám na hrad dopravil aj dosky pre prístrešok, za ktorý vďačíme Karpatskej vandrovke pri Karpatskej nadácii. Prístrešok nad kontajnerom sa staval od 25. do 28. októbra, a stihol sa namaľovať len raz, pretože zima k nám zavítala pomerne skoro. Pod prístreškom bude umiestnený stôl s lavičkami, aby si unavení turista mali kde sadnúť a oddýchnuť.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Výrub náletových drevín

I keď sme už konečne dospeli k murovaniu, to neznamená, že súčasne nie je potrebné rúbať aj náletové dreviny. Príroda sa totiž neustále snaží presadiť svoju moc, čím zrúcanina hradu opäť postupne zarastá. Preto sme sa pustili do opätovného ničenia rastlinstva. Na brigáde nás bolo približne pätnásť, no ako vždy, aj tentoraz panovala príjemná atmosféra.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Murovanie južnej bašty

Odkedy hrad v roku 1685 zbúrali, dá sa povedať, že sa jeho múrov ľudské ruky nedotkli. Až doteraz. Po 334. rokoch sa totiž uskutočnilo prvé murovanie. Oprava portálu južnej bašty sa uskutočnila medzi 12-23. augustom 2019, projekt bol podporený obcou Turňa nad Bodvou (prispela na architektonicko-historický výskum), nadáciou Siemens a v neposlednom rade nadačným fondom Telekom pri nadácii Pontis. Murári odviedli vynikajúcu prácu, prostredníctvom ich práce totiž pred našimi očami trošku ožila dávna minulosť: vieme si predstaviť, cez aký nádherný klenutý portál sa do južnej nárožnej bašty vchádzalo. Projekt bol ukončený komisiou dňa 24.9.2019, pričom výsledkom bola maximálna spokojnosť.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Spadnutý múr

Našu radosť z opravy portálu do južnej bašty vystriedal hlboký žiaľ. Počas brigády dňa 14. septembra sme si všimli spadnutú časť múru paláca, ktorého úlomky spadli na klenbu severovýchodnej pivnice a tá sa úplne prepadla. So žiaľom v srdci sme sa nemo prizerali vzniknutým škodám. Navyše na hrade nami umiestnenú debnu na náradie vylomili, z ktorej zmizol jedine čakan. Prípad sme nahlásili na políciu a taktiež aj príslušným úradom, takže s prípadom sa už zaoberajú. Kvôli zvaleniu časti múru sa fasáda paláca staticky poškodila, preto sa jeho konzerváciou musíme na ďalší rok intenzívnejšie zaoberať. Bola by veľká škoda, keby sa najvyšší múr (viditeľný z našej obce) zosypal a tým by sa výrazme zmenil výzor celej kultúrnej pamiatky.

Kategoria Správy Príspevky nedovolené 

Tohtoročnú akciu Noc hradov a zrúcanín sme organizovali 17. augusta. Oproti iným rokom bola výnimočná. Piaty ročník sa líšil od predošlých tým, že naše občianske združenie sa začalo konečne venovať tomu, kvôli čomu bolo založené – obnove hradu Turňa. Viac »

Kategoria Správy Príspevky nedovolené