Zapojením do národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2“sa  v máji  OZ Castrum Thorna  zmenilo na „náborovú kanceláriu“ a začali sme riešiť našich budúcich zamestnancov. Nebolo to ľahké, lebo sme sa zo dňa na deň stali zamestnávateľmi so všetkými povinnosťami, ktoré musí zamestnávateľ voči zamestnancovi splniť – zabezpečiť. Podarilo sa to vďaka veľmi dobrej spolupráci, koordinátor Martin  plánoval a riadil práce so zamestnancami,  manželia Zuzka a Imi B.  ktorí sú členmi nášho občianskeho združenia sa postarali o výpočet miezd, odvodov a všetkého čo súvisí s novoprijatými zamestnancami.

Pracovné zmluvy, lekárske prehliadky, školenia, výdaj stravných lístkov, pitnú vodu, OOPP … som si  zobrala na starosť ja. Od 1.júna sa u nás zamestnalo 6 ľudí. Ešte pred prijatím boli upozornení na to, čo ich čaká, že práca na hrade je ťažká, že si budú musieť všetko vyniesť hore či už to bude pitná alebo úžitková voda, materiál, náradie…  Tým, že na hrade už je zázemie – kontajner je to jednoduchšie, lebo to čo sa vynesie, nemusí sa po šichte doniesť dole.  Vďaka zamestnancom, ktorí odstraňovali náletové dreviny, nosili z dolného stanovišťa hore na hrad materiál, náradie, vodu, upravili dolnú skládku materiálu ,pripravovali maltu, triedili a ukladali kamene sa aj vzhľad okolo hradu zmenil.

Snažili sme sa pre zamestnancov zabezpečiť všetko tak, aby spokojnosť bola na obidvoch stranách. Dôkazom toho že sme sa správne rozhodli a zapojili do tohto projektu je množstvo práce, ktoré sa v priebehu sezóny urobilo.

Kategoria Správy