Na medzinárodný deň študentstva, teda utorok 17. novembra 2015, zorganizovalo Občianske združenie Castrum Thorna v spolupráci s Obecným úradom Turňa nad Bodvou štvrtú a zároveň poslednú tohtoročnú brigádu, ktorej cieľom bolo odstránenie náletových drevín z areálu hradu a z jeho najbližšieho okolia.

Akcie sa opäť zúčastnil značný počet dobrovoľníkov, najmä miestnych, no nechýbali ani občania Hája, Košičania, Prešovčania a dokonca nám pomáhala aj trojčlenná delegácia z ďalekého Šamorína. Spolu pracovalo na hrade 35 ľudí. Samozrejme, ani na štvrtej brigáde nechýbal ťažný kôň Sírius.

Počasie nám opäť prialo, čiže nepršalo. Pracovali sme pokojným tempom a stihli sme dočistiť priestor pod hradným nádvorím, najmä v okolí južnej bašty. Najväčšiu pozornosť sme však venovali odstraňovaniu narezaných drevín.

Dobrovoľníci sa mohli posilniť nielen koláčmi a slaným pečivom, ale aj kapustnicou, ktorú sme pre nich pripravili. Medzi účastníkmi akcie panovala opäť priateľská atmosféra a všetci odchádzali so skvelým pocitom po dobre vykonanej práci.

Našim cieľom na tento rok bolo vyčistiť vnútro hradu, čo sa nám nakoniec aj podarilo. Takto vyčistený hrad umožňuje jednoduchší a najmä bezpečný pohyb turistom, pôsobí mohutnejším dojmom a návštevníci si môžu utvoriť lepšiu predstavu o rozmiestnení jednotlivých stavieb v teréne. A tak je hrad pripravený na plánovanú dokumentáciu a terénne výskumy. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli dosiahnuť tento cieľ, či už vlastnou prácou, podporovaním a propagovaním akcií, či sponzorským darom.

Dodáme, že počas štyroch brigád sa na hrade prestriedalo 71 dobrovoľníkov. Ak ešte nepatríte do tohto počtu, nezúfajte; vo februári pokračujeme v Čistení Turnianskeho hradu od náletových drevín. Môžete nám prísť pomôcť, alebo nás podporiť iným spôsobom.

Kategoria Správy

Podobné články: