V sobotu 7. novembra sa na Turnianskom hrade uskutočnila už tretia brigáda s názvom Čistenie hradu Turňa od náletových drevín. Rovnako ako počas predchádzajúcich akcií, aj v tento deň nám počasie vyšlo, a tak sme sa krátko po deviatej hodine dopoludnia pustili do práce. Cieľom tretieho čistenia bolo odstrániť náletovú zeleň z horného nádvoria a priestorov niekdajšieho paláca, čo sa nám aj podarilo.

Podľa prezenčnej listiny pracovalo na hrade 37 ľudí. Medzi dobrovoľníkmi mali aj tentokrát zastúpenie majitelia viníc pod hradom a turnianski taekwondisti. Nechýbal ani koník Sírius so svojimi majiteľmi. Nálada bola príjemná, priateľská a inšpirujúca, ostatne ako počas predošlých akcií.

Konečne na nás upriamili pozornosť aj médiá a pred poludním prišiel redaktor z rádia Regina KE nahrávať reportáž o čistení hradu. Odvysielaná by mala byť v pondelok 9. novembra medzi 9:00 a 12:00. Krátke zhrnutie z reportáže uverejníme aj na našej stránke.

Občerstvenie síce nebolo v takom veľkolepom štýle, ako pred dvoma týždňami, ale klobásy každému chutili. Veď komu by aj nechutili po takej drine? Po brigáde sme zakotvili tradične vo viniciach, kde sme zakončili deň príjemným posedením v kruhu priateľov.

Na záver chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom akcie, sponzorom a všetkým, ktorí nám fandia. A pre tých, čo sú voči našim aktivitám ešte stále skeptickí, dodávame: Ak chcete vidieť, čo všetko sa spravilo, treba vyjsť na hrad; ideálne počas brigády. Posledné tohtoročné čistenie sa uskutoční 17. novembra, stretávame sa o 9:00 na hrade.

Kategoria Správy

Podobné články: