Na deň 05.12.2018 zvolalo Občianske združenie Castrum Thorna stretnutie v klube dôchodcov v Turni nad Bodvou za účelom oboznámenia o svojej činnosti .

Medzi pozvanými hosťami boli dobrovoľníci, zástupca Správy NP Slovenský kras Brzotín, zástupca Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, pán starosta obce Turňa nad Bodvou a naši známi z občianskeho združenia Zachráňme hrady . Zástupcovia štátnych lesov a životného prostredia sa dopredu ospravedlnili.

Na túto príležitosť sme pripravili zaujímavú prezentáciu o histórii hradu Turňa aj o našom občianskom združení. V stručnosti sme porozprávali o nás a o  plánoch do budúcna.

Naša doterajšia činnosť bola zameraná na čistenie náletových drevín. Počas pätnástich brigád sa hrad zbavil krovia a každoročne sa tento stav len upravuje. Toho roku sme zorganizovali už štvrtý ročník novoročného výstupu aj noci hradov. V roku 2017 sme sme sa na štyri dni stali obyvateľmi Lietavského hradu, aby sme sa priučili starodávnym technológiám pri obnove nášho hradu. . Taktiež sme sa v roku 2018 zúčastnili archeologického týždňa na neďalekom hrade Szádvár.

Nakoľko nemáme žiaden právny vzťah ku hradu, nie je podpísaná zmluva o spolupráci medzi obcou a nami, nemôžeme požiadať pamiatkový úrad o schválenie zámeru obnovy hradu a taktiež nemôžeme žiadať o dotáciu na podporu projektu z programu 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave.

Starosta obce Turňa nad Bodvou Mgr. Atila Oravecz skonštatoval, že obec má záujem prenajať hrad OZ Castrum Thorna a taktiež obec splnomocní OZ na všetky právne úkony. Avšak nemôže o tom rozhodnúť sám, ale tento zámer musia odsúhlasiť aj poslanci miestneho obecného zastupiteľstva. Starosta prisľúbil, že na najbližšom stretnutí s poslancami, dňa 10.12.2018, zmluvu o spolupráci s OZ Castrum Thorna predostrie. Starosta obce Turňa nad Bodvou prisľúbil pomoc pre OZ Castrum Thorna s vedením administrácie potrebnej pri vytvorení pracovných miest pre nezamestnaných, ktorí budú pracovať na hrade.

Pán Mgr. Martin Horvát z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach skonštatoval, že pred dvadsiatimi rokmi bol hrad Turňa svojou dokumentáciou ako prvý z hradov pripravený na obnovu, a dnes je posledným hradom na východnom Slovensku, ktorý sa neobnovuje. Prisľúbil pomoc, aby sa s obnovou mohlo začať čo najskôr.

Riaditeľ Správy Národného Parku Slovenský kras, Ing. Ján Kilík, upozornil na skutočnosť, že hradný kopec je v 4. ochrannom pásme. Spolupráca s OZ Castrum Thorna je bezproblémová. Navrhol, aby sa v prvej etape obnovy hradu využil čo najjednoduchší spôsob dopravy materiálu na hrad a to pomocou ťažných koní, poprípade vykonanie drobných úprav cesty vedúcej ku hradu.

Pomocnú ruku nám ponúkol Ing. Martin Sárossy z OZ Rákócziho cesta čo sa týka spracovania zámeru obnovy hradu a taktiež prisľúbil, že nám v spracovaní žiadostí o dotáciu pomôže.

Na záver nás formou prezentácie oboznámili s činnosťou svojich občianskych združení, kde už opravné práce prebiehajú niekoľko rokov, Ing. Eduard Gajdoš z OZ hrad Slanec a Ing. Martin Sárossy z OZ Rákócziho cesta – hrady Plaveč, Obišovce, Šebeš, Lipovský hrad, Šariš, Soľnohrad a Kapušany..

Pevne veríme, že za pomoci všetkých zúčastnených, dobrovoľníkov a ľudí, ktorým záleží na budúcnosti hradu Turňa sa náš stanovený cieľ podarí dosiahnuť.

Kategoria Správy