V dňoch od 30. júla do 4. augusta 2018 sa niektorí členovia nášho občianskeho združenia Castrum Thorna zúčastnili archeologického výskumu na neďalekom hrade Szádvár v Maďarsku. Akciu v rámci Týždňa záchrany hradu organizoval spolok Okruh priateľov Szádváru pod vedením archeológov z múzea Herman Ottó v Miskolci. Naša archeologická sonda sa nachádzala popri múre v hornom hrade. Boli sme úspešní, pretože sme na povrch dostali množstvo nálezov najmä zo 17. storočia: zdobené fragmenty keramiky, železné predmety, ale aj cenné numizmatické nálezy. Po večeroch sme sa mohli stať poslucháčmi zaujímavých prednášok o rôznych hradov v Szalamandra Vendégház, kde sme boli ubytovaní. Vo štvrtok sme aj my dostali príležitosť na oboznámenie poslucháčov s doterajšími aktivitami nášho združenia, s históriou zrúcaniny Turnianskeho hradu a jej povesťou. Počas týždňa stráveného v Szádvári sme nielenže získali cenné skúsenosti pre prípad, keď aj na našom hrade pristúpime k archeologickým výskumom, ale sme si aj oddýchli v kruhu dobrých ľudí v objatí nádhernej prírody Aggtelekského Národného Parku.

Kategoria Správy