Na jarné stretnutie OZ Zachráňme hrady, ktoré sa konalo v Bardejove sme šli piati. Je dôležité, aby sme sa aj takouto formou oboznamovali o prácach na hradoch, kde obnova prebieha už viac rokov.

Ubytovaní sme boli v hoteli Bardejov. V sobotu ráno sme sa zvítali s hradármi z Lietavy, Hrušova, Šariša. Udomácňujem sa v tejto spoločnosti, lebo už sa mi darí zaradiť ľudí ku hradom. V sobotu bol program zameraný na skúsenosti ohľadom spracovania projektov, sponzorov, oslovovania dobrovoľníkov, zapájania mládeže do dobrovoľníctva, kvalitu práce remeselníkov ktorí pracujú na hradoch… S možnosťou zviditeľniť hrady aj iným spôsobom vystúpil zástupca spoločnosti Slovakia traveling.

Riešila sa dotlač zborníka Zachráňme hrady, tohoročná noc hradov a zrúcanín.

Ľubo Chobot z Lietavy porozprával o tom, ako sa im podarilo vyriešiť osvetlenie na hrade. Počas obedňajšej prestávky sme boli pozrieť historickú časť Bardejova a pokochali sme sa pohľadom z kostolnej veže. Poobede sme pokračovali a získali sme informácie o tom, z akých zdrojov sa dajú získať financie, stavebné povolenia, registrácia do centrálneho registra občianskych združení. Za naše OZ som sa rozhodla, že informujem ostatných členov že sa nám vďaka Martinovi z OZ Rákocziho cesta podarilo za tých pár mesiacov spracovať zámer obnovy hradu. Obecný úrad v Turni nad Bodvou s nami podpísal podnájomnú zmluvu a taktiež máme splnomocnenie na vykonávanie udržiavacích a záchranných prác na hrade Turňa.

Večer sme sa prešli a do polnoci ešte posedeli a debatovali .

V nedeľu sme navštívili hrad Zborov, kde práce na obnove hradu sú rozbehnuté, darí sa im využívať projekty a na múroch je vidieť čo všetko už dokázali urobiť.

Domov sme odchádzali s veľmi dobrým pocitom, pretože nám poniektorí prisľúbili pomoc pri murovaní.

Kategoria Správy