Rozhodli sme sa ukázať a povedať deťom niečo viac o hrade TURŇA.
Po dohode s riaditeľkami základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským sme sa dňa 21.06.2018 vybrali na hrad. Nakoľko tu boli deti zo slovenskej aj maďarskej školy celý náš výklad bol dvojjazyčný.

Na dnešný deň sme pre žiakov mohli pripraviť prekvapenia vďaka nášmu sponzorovi: Agrodružstvo Turňa.
Aby nebol problém s pitným režimom, pod hradom sa rozdala minerálka a malé občerstvenie. Boli upozornení nato, aby nás počas celej cesty hore na hrad pozorne počúvali, že sa im to zíde.
Prvá zastávka bola pri studničke, z ktorej sa v minulom storočí mohli turisti napiť. V tom čase tu bol plechový hrnček a voda bola pitná.
Na našich zastávkach sme im ukazovali a rozprávali o zaujímavostiach a živočíchoch ktoré  žijú na turnianskom hradnom vrchu. Podarilo sa nám ukázať im kvitnúcu Rumenicu sviežu (pre nás navždy ostane turnianska), spomenul sa kavyľ, zvonček, jaseň mannový, dub plstnatý …
Pri informačnej tabuli pred bastiónom sme našli miesto na oddych v chládku a tu sme mali priestor zaoberať sa históriou hradu. Ako dôkaz, kedy sa hrad postavil nám poslúžila fotokópia stavebného povolenia na stavbu hradu , ktorá bola z roku 1357. Aby si deti dátum lepšie zapamätali, pýtali sme sa ich na prvé štyri prvočísla… Dali sme si prestávku na desiatu a v našom programe sme pokračovali prehliadkou hradu aj s odborným výkladom o jeho  jednotlivých častiach . Po prehliadke sme sa vrátili do chládku, kde mali deti pripravený test z vedomostí, ktoré získali v tento deň. Povedali sme im históriu nášho občianskeho združenia, oboznámili sme ich o tom, čo by sme chceli pre náš hrad urobiť… a na pamiatku od nás dostali malú pozornosť.
Náš cieľ, aby sa deti zo ZŠ dozvedeli niečo viac o histórii hradu, nakoľko toho roku je 820. výročie prvej písomnej zmienky o Turni sa nám podarilo… ale nedá sa to bez poznámky… mobily by mali používať len na fotenie.

Kategoria Správy