XIV. ČISTENIE HRADU

Dňa 24. marca 2018 sme sa zobudili do nádherného slnečného dňa. Všetko nasvedčovalo tomu, že začala jar, nielen astronomicky, ale aj meteorologicky. My sme toto nádherné ročné obdobie, pre ktoré je charakteristické prebúdzanie sa prírody zo zimného spánku, využili tak, ako sa to na milovníkov Turnianskeho hradu patrí: čistením areálu zrúcaniny od náletových drevín.

Z domu sme vyrážali okolo pol deviatej. Keď sme dorazili k múrom, rozložili sme sa na stole v strede nádvoria horného hradu. Vyložili sa magnetky, brožúry o hrade a skromné občerstvenie vo forme pagáčikov a jablkového koláča.

Brigády sa zúčastnilo cca. 30 ľudí (aspoň toľko sa ich zapísalo na prezenčnú listinu). Rovnako, ako pred dvoma týždňami, aj teraz prišlo veľa neznámych tvárí. Pustili sme sa do práce. Čistilo sa okolie vonkajších múrov hradu.

Keď sme si potrebovali oddýchnuť, zhlúkli sme sa na nádvorí okolo stola a príjemne sme sa medzi sebou porozprávali. Domou sme sa pobrali okolo 16:00 hod. s dobrým pocitom, že sme náš hrad pripravili na nápor turistov.

 

 

 

 

Kategoria Správy