Zachráňme hrady je záujmové združenie už od roku 2002 spájajúce členské organizácie, ktoré zachraňujú hrady, kláštory, kostoly a ďalšie historické objekty na Slovensku.
Ich spoločnou črtou je, že vznikli ako občianske združenia nadšencov, ktorým leží na srdci stav týchto pamiatok a chcú ho reálne zlepšiť. Hlavnou doménou členov je záchrana ruín a torzálnej architektúry.
V dňoch 13.-14.04.2018 sa uskutočnilo stretnutie členov združenia vo Zvolene, ktorého sme sa zúčastnili. Počas takýchto stretnutí sa vymieňajú názory a hlavne skúsenosti v oblasti záchrany pamiatok.
Súčasťou programu bola prezentácia k 15. Výročiu združenia Zachráňme hrady. Prebehol krst zborníka Záchrana historických ruín občianskymi združeniami v rokoch 2002-2017. Navštívil sa hrad Peťuša a Zvolenský pustý hrad.
Dohodlo sa, že 18.8.2018 sa zorganizuje akcia Noc hradov a zrúcanín. Do tejto celoslovenskej akcie sa už štvrtýkrát zapojí aj naše občianske združenie.
Sme radi že sme súčasťou tohto združenia a skúsenosti a dobré rady členov nám pomôžu pri záchrane nášho hradu.

Kategoria Správy