Tohtoročnú akciu Noc hradov a zrúcanín sme organizovali 17. augusta. Oproti iným rokom bola výnimočná. Piaty ročník sa líšil od predošlých tým, že naše občianske združenie sa začalo konečne venovať tomu, kvôli čomu bolo založené – obnove hradu Turňa.
Deti sú naša budúcnosť a pokračovatelia v našej začatej práci, preto sme chceli aby tajomstvá ktoré ukrýva hrad ich tiež lákali a radi sa vracali hore . Pripravili sme pre nich opäť deň plný zážitkov. S mapou v ruke, ktorú dostali na prvom stanovišti sa vybrali za hľadaním. Ich prvá úloha bola, aby pomohli pri oprave hradu a to tak, že ujovi murárovi donesú piesok alebo vodu. Cestou na hrad sa museli riadiť mapou a nájsť liečivé bylinky, chytiť zajaca a nájsť stratené mince – Thorny (bylinky, zajac aj mince boli papierové). Po príchode na horné nádvorie ukladali piesok a vodu na určené miesto a v hradnej pivnici ich čakala odmena.

Mohli vyskúšať svoju zručnosť a v tvorivých dielňach si vyrobiť : obrázok – puzle hradu, maľovať keramický džbán, kamene, omaľovánky, vyrobiť náramok, ozdobiť perník…. Dievčatá, ale aj niektoré mamy si dali vyrobiť náramky a čelenky zo slamienok a kvetov.

V okolí delovej bašty boli pripravené rôzne aktivity: jazda na koni, lukostreľba, prehliadka historických zbraní, hry.

O histórii a o jednotlivých častiach hradu zaujímavo porozprával v slovenskom aj maďarskom jazyku náš podpredseda. Najväčšou atrakciou tohto podujatia bola ukážka murovania. Záujemcovia sa mohli dozvedieť, že na hradoch sa muruje bez cementu. Malta sa v určitom pomere pripravuje z piesku, vápna, metakaolínu a vody. Severný portál južnej bašty bol v havarijnom stave a hrozilo jeho zrútenie, preto bol vytipovaný ako prvý, kde sa začne s obnovou. Tento historický moment sme chceli podchytiť aj nejakou zvláštnou formou. Hrnčiarka Amália nám vyrobila dve rovnaké keramické nádoby. Do jednej sme uložili odkaz pre budúce generácie a druhú vyhral  jeden z návštevníkov,  ktorý sa zapojil do ankety, ktorá sa týkala južnej bašty a nášho občianskeho združenia. Tým, že sa na hrade po 334 rokoch muruje, začína sa písať nová história hradu. Odkaz napísaný dokumentačným atramentom  na ručnom papieri prečítal podpredseda združenia,  vložil sa do keramickej nádoby a zamuroval do múra južnej bašty.

Pred zotmením sme chceli pripraviť osvetlenie. Keďže naša nová elektrocentrála (v rámci záruky už bola v oprave) opäť zaštrajkovala, chlapi mali možnosť vyskúšať svoje schopnosti a silu pri štartovaní . Už sme rozmýšľali, ako vyriešime večerné osvetlenie nádvoria, ale po viac ako hodinovom úsilí, kedy sa vystriedalo viac „opravárov“ (štartovanie si vyskúšali aj naši priatelia zo Szádváru) sa ju konečne podarilo naštartovať.

Vôňa pečenej klobásy a posúchov bola silnejšia ako vôňa naštartovanej elektrocentrály a prilákala hladných návštevníkov ku nášmu stolu. O veľký výber koláčov a suvenírov sa postarali naši členovia a priaznivci.  Nakoľko na hrade sme zatiaľ studňu nenašli, voda bola zabezpečená pri prvom stanovišti a každý si ju mohol doniesť. Nič nie je dokonalé a keďže sme hlavne dobrovoľníci – amatéri, premietanie povesti o Kristíne a Kataríne nevyšlo podľa našich predstáv. Napriek všetkým prekážkam náš zámer aspoň raz do roka osvetliť hrad sa vydaril.

Týmto ĎAKUJEME všetkým sponzorom, darcom a podporovateľom, ktorí nám finančne prispeli a 34 dobrovoľníkom, ktorí tento deň venovali nášmu hradu a vyskúšali profesiu: horský nosič, animátor – organizátor, kuchár, predavač, anketár…

Kategoria Správy