Na druhú prípravnú brigádu 02.08.2019 k nám prišla pomoc z neďalekého Szádváru. Sú to naši priatelia – hradári, ktorým sme boli vlani pomáhať počas archeologického týždňa. Zapojili sa do nosenia dosiek na hrad, ktoré sú potrebné na výrobu podlážiek do lešenia, bedne na náradie, bedne na miešanie malty a na šalovanie.

Tretia prípravná brigáda sa uskutočnila 03.08.2019 a tiež bola zameraná na vynášanie dosiek a výrobu bední a podlážiek. Tejto brigády sa zúčastnili naši verní brigádnici a veľkou pomocou boli aj turisti, ktorí nám po oslovení veľmi radi pomohli.

Štvrtá brigáda 10.08.2019 bola potrebná na vynášanie rúr a „žiab“ ku lešeniu. Vďaka dobrým ľuďom sa nám podarilo dostať hore na hrad všetko potrebné.

Chceli by sme sa poďakovať našim brigádnikom, priateľom zo Szádváru, turistom a všetkým dobrým ľuďom že nám pomohli pri vynášaní. Bez ich nezištnej pomoci by sme to nedokázali.

Kategoria Správy