V sobotu 24. októbra sa na Turnianskom hradnom vrchu uskutočnila druhá brigáda s názvom „Čistenie hradu Turňa od náletových drevín“. Akcie sa zúčastnilo styridsaťdva ľudí, dva psy a jeden kôň, Sírius. Ide o ťažného koňa huculského plemena, ktorý nám výdatne pomohol so sťahovaním narezaných drevín k viniciam. Rovnako ako pri prvej brigáde, aj v sobotu bolo pracovné tempo závratné, a počasie bolo tentokrát priaznivejšie. Dobrovoľníci stihli vyčistiť priestor severnej hospodárskej budovy, okolie veže a priestor z vonkajšej strany južného hradobného múru. Okrem drobného občerstvenia sa vo viniciach navarilo množstvo gulášu, vďaka čomu mohli brigádnici zahnať hlad a načerpať nové sily. Počas celého dňa panovala priateľská atmosféra, keďže všetkých spájal spoločný cieľ: záchrana Turnianskeho hradu. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k úspešnému zvládnutiu akcie, predovšetkým samotným dobrovoľníkom za obrovské kvantum nezištnej práce, Hipokempu Lesanka za zabezpečenie koňa, stanoviskám technickej podpory za guláš a príjemné posedenie, reštaurácii Réva, papiernictvu Lienka a ostatným sponzorom, Obecnému úradu Turňa nad Bodvou za školenie BOZP a všetkým, ktorí nás v našich aktivitách podporujú. Ďalšie brigády sa uskutočnia 7. a 17. novembra. Príďte s nami osláviť VOSR a medzinárodný deň študentstva akciou Z!

Kategoria Správy

Podobné články: