V sobotu 12. marca 2016 sa uskutočnila v poradí šiesta brigáda zameraná na odstránenie nežiaducej náletovej zelene na Turnianskom hrade. Napriek zlému počasiu sa na hrade zišlo 22 ľudí a pustili sa do práce… No tentoraz som medzi nimi chýbal. V tej dobe som bol s Katkou, ďalšou členkou nášho OZ, na jarnom stretnutí združenia Zachráňme hrady. Ale pekne po poriadku:

Najprv by som mal vysvetliť, čo je to za organizáciu. Pomôžem si textom z webovej stránky:

„Zachráňnme hrady je záujmové združenie už od roku 2002 spájajúce členské organizácie, ktoré zachraňujú hrady, kláštory, kostoly a ďalšie historické objekty na Slovensku. Ich spoločnou črtou je, že vznikli ako občianske združenia nadšencov, ktorým leží na srdci stav týchto pamiatok a chcú ho reálne zlepšiť. Hlavnou doménou členov je záchrana ruín a torzálnej architektúry.“

http://www.zachranmehrady.sk/

Stretnutie sa uskutočnilo v jednom penzióne v Tatranskej Štrbe. Do Štrby sme dorazili v piatok večer. Po tom, čo sme obsadili svoje izby, ponáhľali sme sa na neformálne rozhovory, ktoré sa  odohrávali v bare. Viete si predstaviť, ako sa nám chcelo po takých neformálnych rozhovoroch vstávať. Po raňajkách sme sa všetci zišli v zasadačke a začala oficiálna časť. Voľba zapisovateľa, voľba overovateľov, voľba, voľba, voľba…

Nakoniec sme sa prevolili až k prezentovaniu jednotlivých občianskych združení, ktoré žiadali o prijatie do združenia Zachráňme hrady. Medzi nimi aj naše združenie. Napriek tomu, že som prítomných upozornil, že nespĺňame ich kritériá na prijatie (právny vzťah k pamiatke, vyhotovená dokumentácia), nám v hlasovaní prejavili dôveru a tesnou väčšinou 10:9 sme sa stali členmi združenia. Nasledovalo zopár ďalších bodov oficiálnej časti programu a potom sa šlo na obed. Poobede sme sa oboznámili s niekoľkými témami, okrem iného sme si vypočuli referát Ľuba Chobota, predsedu Združenia na záchranu hradu Lietava, o extenzívnych zelených strechách. Ďalej sme sa dozvedeli viac o zatrávňovaní korún muriva alebo o experimente s maltami a ochranou korún  muriva. Skončili sme asi o deviatej a potom sme pokračovali v neformálnych rozhovoroch, i keď už v miernejšom tempe.

V nedeľu po raňajkách sme navštívili Ľubovniansky hrad, kde sme mali špeciálnu, takmer štvorhodinovú prehliadku. Potom sme sa rozlúčili so zástupcami ostatných združení a po obede sme sa vybrali na cestu domov. Samozrejme, cestou sme ešte navštívili hrad Plaveč a poriadne unavený sme sa zdarne vyhli hradu Kamenná veža nad Kamenicou a Šarišskému hradu nad Veľkým Šarišom.

Prečo je pre nás vlastne dôležité vstúpiť do združenia Zachráňme hrady? Možno to, čo sa teraz deje okolo Turnianskeho hradu, vnímame ako niečo úžasné a jedinečné. No pravdou je, že sme len na začiatku dlhej cesty a prechádzame si tým, čo už iní ľudia úspešne zvládli. Preto potrebujeme ich „know how“ a „goodwill“ – teda ich skúsenosti a zvučné meno. Jeden príklad za všetko: rozhodol som sa s „pánom“ Lietavského hradu, že im v lete prídeme pomôcť a niečo sa od nich naučiť. Pre väčšinu členov združenia to bude vlastne prvý kontakt s murovaním na hrade.

Držte nám palce, aby sme nesklamali dôveru mnohých ľudí a prispeli k záchrane Turnianskeho hradu.

Kategoria Správy